SUMMER DEALS 10% extra discount with "SUMMER24"². Men, Women, Kids.

Ochrana dat

Naše zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti k dispozícii iba v nemčine. Tieto sú k dispozícii na adrese https://www.tennis-point.de/datenschutz/ Následne sa čoskoro pridá národný preklad. Nižšie nájdete strojovo preloženú verziu vo vašom miestnom jazyku:

I. Ako kontaktovať s

Tieto pokyny platia pre operácie spracovania údajov:

Tennis-Point Europe GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Německo
E-Mail: 
info@tennis-point.sk
Telefón: 
+49 (0) 5245 / 8353 - 200
https://www.tennis-point.sk/

Úradníka pre ochranu údajov Tennis Point nájdete na adrese, na ktorú sa úradník pre ochranu údajov vzťahuje, alebo e-mailom na adrese datenschutz@tennis-point.de.

II. Spracovanie osobných údajov a povahu a účel

Na poskytovanie tejto webovej stránky používame webhostingovú službu Salesforce Commerce Cloud spoločnosti Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (ďalej len "Salesforce").

Spoločnosť Salesforce ukladá túto webovú lokalitu na svojich serveroch (hosting). Poskytovanie tejto webovej stránky si vyžaduje objednanie služby webhostingu. Používanie služby Salesforce sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného hospodárskeho záujmu na sprístupnení našej ponuky na tejto webovej lokalite.

V súvislosti s hostingom spracúva spoločnosť Salesforce v našom mene osobné údaje, ktoré vznikajú pri nasledujúcich činnostiach používateľa:

 • pri návšteve našej webovej stránky;
 • v rámci objednávky v našom online obchode;
 • pri vytváraní a používaní zákazníckeho účtu;
 • pri použití našej funkcie opätovnej dostupnosti;
 • v súvislosti s použitím kontaktného formulára;
 • v súvislosti s našimi informačnými bulletinmi.

So spoločnosťou Salesforce sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov na používanie služby Commerce Cloud. Prostredníctvom tejto zmluvy spoločnosť Salesforce ubezpečuje, že spracúva údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zabezpečuje ochranu práv dotknutej osoby. Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. týchto zásad ochrany osobných údajov). Spoločnosť Salesforce sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Okrem toho sa odovzdávanie osobných údajov spoločnosti Salesforce uskutočňuje na základe záväzných interných predpisov spoločnosti Salesforce o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 2 písm. b, 47 GDPR (tzv. podnikové záväzné pravidlá), ako aj štandardných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. Oba súbory pravidiel sú zakotvené v Dodatku o spracovaní údajov spoločnosti Salesforce, ktorý sme uzavreli so spoločnosťou Salesforce. Okrem toho je služba Salesforce Commerce Cloud certifikovaná spoľahlivými bezpečnostnými normami vrátane PCI-DSS, SOC2, ISO 27001.

Viac informácií o ochrane údajov v súvislosti so Salesforce Commerce Cloud nájdete v Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Salesforce.

2. Pri návšteve našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku https://www.tennis-point.sk/, informácie sa automaticky odosielajú na server našej webovej stránky prostredníctvom prehliadača použitého vo vašom zariadení. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do takzvaného log súboru. Nasledujúce informácie sa zhromažďujú a ukladajú bez vášho zásahu a po 14 dňoch sa zo súborov denníka vymažú:

 • IP adresa žiadajúceho počítača,
 • Dátum a čas prístupu,
 • Názov a adresa URL súboru, ku ktorému sa pristupuje,
 • Webová lokalita, z ktorej bol uskutočnený prístup (URL odkazu),
 • Operačný systém žiadajúceho počítača,
 • typ a verzia prehliadača, ako aj ďalšie informácie prenášané prehliadačom (napríklad operačný systém vášho počítača).

Uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

 • na zabezpečenie bezproblémového nastavenia pripojenia webovej stránky,
 • na zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky,
 • na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému,
 • na odhaľovanie a prevenciu útokov na naše webové stránky,
 • na neustále zlepšovanie webovej stránky, ako aj na
 • na iné štatistické a administratívne účely.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania údajov. V prípade útoku na našu sieťovú infraštruktúru vyhodnotíme vašu získanú IP adresu, aby sme mohli uplatniť alebo obhájiť právne nároky.
Okrem toho pri návšteve našej webovej stránky používame súbory cookie a analytické služby. Podrobnejšie vysvetlenia k tomu nájdete v častiach IV a V tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

3. V rámci objednávky v našom online obchode

Ak si chcete objednať produkty ako hosť alebo registrovaný zákazník na našej webovej stránke, spracujeme nasledujúce povinné informácie:

 • Pozdrav, meno, priezvisko,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • V závislosti od zvoleného spôsobu platby aj platobné údaje (napr. číslo kreditnej karty), ak sú k dispozícii.

Tieto údaje sa spracúvajú,

 • identifikovať vás ako nášho zmluvného partnera;
 • skontrolovať hodnovernosť zadaných údajov;
 • na spracovanie platieb a odoslanie objednávky;
 • na reklamné účely a v prípade potreby na personalizáciu reklamných opatrení;
 • spracovať všetky existujúce záručné nároky a uplatniť voči vám akékoľvek nároky.

V rámci vašej objednávky pracujeme s

parcelLab GmbH Landwehrstr. 39 80336 Mníchov, ako aj Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín

ako poskytovateľ služieb pre logistiku a oznámenia o transakciách, ktorému zasielame údaje potrebné na prepravu a prípadné vrátenie tovaru vrátane vašej e-mailovej adresy pre oznámenia o sledovacích číslach a prípadnom prijatí vrátenia tovaru atď. Poskytovateľa služieb sme starostlivo vybrali a poverili, je viazaný našimi pokynmi a pravidelne ho kontrolujeme, najmä pokiaľ ide o vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Žiadne údaje sa neprenášajú do krajín mimo EHP.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe vašej žiadosti a je nevyhnutné na plnenie zmluvy a iných predzmluvných opatrení, ako aj našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b) a písm. f) GDPR na vyššie uvedené účely.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na účely objednávky, sa uchovávajú do uplynutia zákonnej záručnej povinnosti a potom sa automaticky vymažú, pokiaľ nie sme povinní uchovávať údaje dlhšie v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. c GDPR z dôvodu daňových a obchodnoprávnych povinností uchovávania a dokumentácie (z nemeckého obchodného zákonníka (HGB), nemeckého trestného zákonníka (StGB) alebo nemeckého daňového poriadku (AO)) alebo ste súhlasili s uchovávaním po uplynutí tejto doby v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a GDPR.

4. Pri vytváraní zákazníckeho účtu

Ponúkame vám možnosť vytvoriť si u nás zákaznícky účet. Na registráciu a vytvorenie zákazníckeho účtu potrebujeme tieto povinné informácie:

 • pozdrav, meno, priezvisko,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • fakturačná a dodacia adresa
 • heslo.

Okrem toho môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie (napríklad dátum narodenia). Tieto údaje sa spracúvajú,

 • aby sme vás mohli identifikovať ako nášho zákazníka;
 • skontrolovať hodnovernosť zadaných údajov;
 • na personalizáciu reklamných opatrení;
 • spracovať všetky súčasné záručné nároky a uplatniť voči vám akékoľvek nároky.

Pracujeme s

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín (ďalej len "Emarsys")

ako špecializovaný poskytovateľ služieb v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi až po dokumentáciu, administratívu a marketingové účely spolu, my vaše základné údaje (titul, meno a priezvisko, poštové smerovacie číslo, miesto, e-mailová adresa) poslať. Tento poskytovateľ služieb bol starostlivo vybraný a poverený, je viazaný našimi pokynmi a bude pravidelne kontrolovaný, najmä pokiaľ ide o vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Prenos údajov v krajinách mimo EHP sa neuskutočňuje.

Spracovanie údajov sa vykonáva na vašu žiadosť a spôsobom. Čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b) a písm. f) GDPR na tieto účely na plnenie zmluvy a iných predzmluvných opatrení a z dôvodu našich oprávnených záujmov.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili pri registrácii a registrácii, uchovávame dovtedy, kým nás nepožiadate o vymazanie svojho účtu. V prípade želania o vymazanie poskytneme len požadované informácie o vašich objednávkach, pokiaľ nedôjde k ďalšiemu uchovávaniu na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR na plnenie zmluvy je nevyhnutné alebo sme uvedené v čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. c GDPR z dôvodu daňových a obchodných požiadaviek na uchovávanie a dokumentáciu (z nemeckého obchodného zákonníka (HGB), nemeckého trestného zákonníka (StGB) alebo nemeckého daňového poriadku (AO)) na dlhšie uchovávanie.

5. V súvislosti s používaním dostupnej funkcie znova

Ak požadovaná položka nie je na sklade, môžete použiť funkciu "opäť k dispozícii", aby ste boli informovaní, hneď ako bude položka opäť k dispozícii. Na tento účel musíte zadať svoje meno a e-mailovú adresu.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe vašej žiadosti a vyžaduje sa v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR a je potrebné ako predzmluvné opatrenia.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, budú po ukončení vašej žiadosti vymazané, pokiaľ ich nebudeme musieť uchovávať vzhľadom na povahu vašej žiadosti alebo pokiaľ ich nebudeme povinní uchovávať dlhšie v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. c GDPR z dôvodu daňových a obchodnoprávnych povinností uchovávania a dokumentácie (z nemeckého obchodného zákonníka (HGB), nemeckého trestného zákonníka (StGB) alebo nemeckého daňového poriadku (AO)) na dlhšie uchovávanie.

6. V súvislosti s používaním nášho kontaktného formulára / zákazníckeho servisu

Všeobecné otázky nám môžete posielať prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Požiadame vás o vaše meno a priezvisko a platnú e-mailovú adresu. Tieto informácie potrebujeme, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku.

Ďalšie osobné údaje, ako je vaša adresa, číslo objednávky alebo telefónne číslo, sa nezhromažďujú, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľne.

Spracovanie údajov na účely kontaktovania nás sa vykonáva na základe vašej žiadosti a na základe čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je, aby sme mohli odpovedať na otázky našich zákazníkov, a tým zabezpečiť fungujúci zákaznícky servis.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili na účely použitia kontaktného formulára, budú vymazané po spracovaní vami zadaného dopytu, pokiaľ ich nebudeme musieť uchovávať vzhľadom na povahu vášho dopytu alebo pokiaľ ich nebudeme povinní uchovávať dlhšie obdobie podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. c GDPR z dôvodu povinností uchovávať a dokumentovať údaje podľa daňového a obchodného práva (z nemeckého obchodného zákonníka (HGB), nemeckého trestného zákonníka (StGB) alebo nemeckého daňového poriadku (AO)).

a. Služba Freshdesk

Na spracovanie vašej žiadosti spolupracujeme so špecializovaným poskytovateľom uvedeným nižšie, ktorému odovzdávame osobné údaje potrebné na tento účel:

Starostlivosť o zákazníkov prostredníctvom spoločnosti Freshworks Inc, 2950S. Delaware Street, Suite 201 San Mateo, CA 94403 (ďalej len "Freshdesk").

Tohto poskytovateľa služieb sme starostlivo vybrali a poverili, je viazaný našimi pokynmi a pravidelne ho monitorujeme, najmä pokiaľ ide o vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Spoločnosť Salesforce na tento účel používa servery v Európe; žiadne údaje sa neprenášajú do USA. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Freshdesk nájdete na tejto adrese: https://www.freshworks.com/privacy/data-hosting/..

b. Predajné zásobovanie

Na účely zákazníckej podpory spolupracujeme s nasledujúcim poskytovateľom špecializovaných služieb, ktorému odovzdávame osobné údaje potrebné na tento účel:

Zákaznícky servis spoločnosti Salesupply Deutschland GmbH, Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17, 47228 Duisburg (ďalej len "Salesupply").

So spoločnosťou Salesupply sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Prostredníctvom tejto zmluvy spoločnosť Salesupply ubezpečuje, že spracúva údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zabezpečuje ochranu práv dotknutej osoby.

7. V súvislosti s našimi informačnými bulletinmi

Ako zákazníkovi alebo záujemcovi by sme vám radi poslali náš newsletter. Ak nie ste naším zákazníkom, ale napriek tomu by ste chceli dostávať náš newsletter, potrebujeme len vašu e-mailovú adresu a informáciu o tom, či chcete byť informovaní o produktoch pre ženy alebo pre mužov. Okrem toho nám môžete dobrovoľne poskytnúť svoje meno a priezvisko, aby sme vás mohli osloviť osobne. Newsletter sa zasiela na základe vášho výslovného súhlasu (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a GDPR). Ak sa zaregistrujete na odber nášho bezplatného newslettera, budeme vás pravidelne informovať o nových produktoch, cenných tipoch a novinkách, ako aj o exkluzívnych ponukách skupiny Sport-Point. Po registrácii dostanete e-mail s potvrdzujúcim odkazom, kliknutím na ktorý registráciu dokončíte. Ak už ste zákazníkom, budeme vám na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f, GDPR a našich oprávnených záujmov, aby sme vás informovali o aktuálnych odporúčaniach produktov (priamy marketing).

Na personalizáciu informačného bulletinu využívame nasledujúceho špecializovaného poskytovateľa služieb, ktorému odovzdávame osobné údaje (e-mailovú adresu) potrebné na tento účel, ako aj údaje zákazníka, ak ste si u nás vytvorili dobrovoľný zákaznícky účet:

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín (ďalej len "Emarsys")

Pomocou systému Emarsys môžeme merať a vyhodnocovať správanie našich registrovaných zákazníkov a príjemcov informačných bulletinov. Patrí sem miera otvorenia, kliknutia, odmietnutia, doručenia, odhlásenia a konverzie. Vyhodnocovanie prebieha aj prostredníctvom súborov cookie alebo pixelových značiek, ktoré zhromažďujú informácie, ako je IP adresa, typ/verzia prehliadača, e-mailový klient a čas načítania. To umožňuje aj sledovanie toho, kto e-mail otvorí a klikne na odkazy v ňom obsiahnuté. Analýza správania používateľov sa vykonáva na účely rozpoznania návykov pri čítaní a zodpovedajúceho prispôsobenia obsahu, merania úspešnosti e-mailových kampaní a zlepšovania našej ponuky, konkrétne na účely predkladania relevantných a cielených ponúk na základe vašich záujmov. Žiadne údaje sa neprenášajú do krajín mimo EHP.

Personalizáciu newslettera môžete kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@tennis-point.de. Ak tak urobíte, nebudeme už vykonávať žiadnu ďalšiu personalizáciu, ale môžeme vám naďalej zasielať náš všeobecný newsletter.

Okrem toho je možné sa kedykoľvek úplne odhlásiť z odberu našich informačných bulletinov, napr. prostredníctvom odkazu na konci každého bulletinu. Prípadne môžete svoju žiadosť o odhlásenie kedykoľvek zaslať e-mailom na adresu info@tennis-point.sk. Vaše osobné údaje spracúvané v tejto súvislosti, ktoré sa používajú výlučne na zasielanie newslettera, sa po odhlásení okamžite vymažú, ale skutočnosť, že ste vyjadrili nesúhlas, a vašu e-mailovú adresu si ponecháme, aby sme vám newsletter v budúcnosti náhodne nezasielali.

8. Pre prevenciu a analýzu podvodov pri kliknutí

Na našich webových stránkach používame službu Ads Defender of the

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Nemecko (ďalej len "hurra.com").

Ads Defender sa používa na analýzu a prevenciu podvodov pri kliknutí na naše reklamy. K podvodom s kliknutiami dochádza vtedy, keď sú kliknutia na reklamy generované automatickými nástrojmi alebo viacnásobné kliknutia na reklamy pravdepodobne nie sú spôsobené skutočným záujmom používateľa.

Právnym základom pre používanie služby Ads Defender je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Existuje oprávnený záujem monitorovať a predchádzať podvodným aktivitám prostredníctvom podvodov s kliknutiami a zabezpečiť riadne fungovanie našich systémov.

Pri analýze, ktorú vykonáva Ads Defender, sa pri kliknutí na reklamu zhromažďujú a ukladajú tieto osobné údaje: IP adresa, informácie o použitom prehliadači, informácie o operačnom systéme, informácie o polohe, URL odkazu, ďalšie online identifikátory, ako sú identifikátory kliknutia a súborov cookie, doba používania, ako aj čas prístupu a informácie o interakciách s reklamným materiálom a našou webovou stránkou.

Ak Ads Defender zistí nápadné správanie a existuje podozrenie na podvodné kliknutie, tieto IP adresy môžu byť odoslané spoločnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). V prípade služieb spoločnosti Google sa údaje môžu prenášať do USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na stránke hurra.com nájdete na adrese: https://privacy.hurra.com.

III. Poskytovanie údajov tretím stranám

Pokiaľ je to právne prípustné a nevyhnutné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR sa vaše osobné údaje poskytujú tretím stranám.

1. Na spracovanie platieb

Patrí sem aj prenos platobných údajov poskytovateľom platobných služieb alebo úverovým inštitúciám s cieľom uskutočniť platobnú transakciu. Na spracovanie môže byť potrebné, aby sme poskytovateľovi platobných služieb odovzdali osobné údaje zhromaždené v procese platby, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o kreditnej karte alebo bankovom účte a údaje o transakcii. Poskytovatelia platobných služieb však tieto údaje zvyčajne zhromažďujú sami. Odovzdané údaje môže tretia strana použiť výlučne na uvedené účely.

V rámci plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR využívame na spracovanie platieb nižšie uvedeného poskytovateľa platobných služieb.

a. Platby kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou (Visa/MasterCard) sa vami zadané platobné údaje zhromažďujú a uchovávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR prostredníctvom

Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe")

a postúpené len spoločnostiam zapojeným do platobného procesu. Platbou kreditnou kartou súhlasíte s podmienkami poskytovateľa platby. V tomto prípade platobné údaje nezhromažďujeme ani neukladáme.

Ďalšie informácie o tom nájdete v predpisoch o ochrane údajov vašej spoločnosti vydávajúcej kreditné karty.

b. Platba cez PayPal

Ponúkame spracovanie platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb

PayPal PayPal (Europe) S. s.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l 2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal")

Ak platíte prostredníctvom svojho účtu PayPal, budete presmerovaní na webovú stránku PayPal. Tam sa môžete prihlásiť pomocou údajov svojho účtu a zadať pokyn na platbu. Ak si vyberiete možnosti platby "Debetná", "Kreditná karta" alebo "Nákup na účet", budete tiež presmerovaní na webovú stránku PayPal. Tam môžete zadaním platobných údajov dať pokyn na platbu s účtom PayPal alebo bez neho. K osobným údajom zhromaždeným spoločnosťou PayPal nemáme prístup. Za ich spracovanie zodpovedá spoločnosť PayPal. Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou PayPal nájdete v PayPaZásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal.

 

c. Platba cez Klarna

i. Klarna Pay Later

Ak objednávku zaplatíte na účet prostredníctvom spoločnosti Klarna, zaplatíme vám zálohu. Keď si vyberiete túto možnosť platby, vaše osobné údaje budú odovzdané spoločnosti Stripe:

Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len "Klarna").

(pozri zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna na adrese: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) na účely posúdenia nášho úverového rizika.

Spoločnosť Klarna si necháva posúdiť úverové riziko úverovými agentúrami a dostáva informácie a v prípade potreby informácie o úverovej bonite na základe matematicko-štatistických metód (scoring), ktorých výpočet zahŕňa okrem iného údaje o adrese a dátume vášho narodenia. Spoločnosť Klarna spolupracuje s týmito úverovými agentúrami:

 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 Mníchov, Nemecko, tel.: +49 (0)721-25511-777
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Nemecko, tel.: +(0)2131-109-501, fax: -557
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Nemecko, tel.: +(0)7221-5040-1000, fax: -1001
 • Bürgel Business Information GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, D-22761 Hamburg, Nemecko, tel.: +(0)40-89803-0, fax: -777
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, Nemecko
 • Regis24 GmbH, Wallstrasse 58, D-10719 Berlín, Nemecko, tel.: +(0)30 44350-240, fax: -249
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstrasse 2, D-81373 Mníchov, Nemecko, tel.: +49 40 89803-0, fax: -777/ 778
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Nemecko, (informácie o vašich uložených údajoch môžete získať od spoločnosti SCHUFA Holding AG, Consumer Service, P.O. Box 5640, 30056 Hannover, Nemecko).

Zhromažďovanie, ukladanie a zasielanie sa preto vykonáva na účely kontroly vašej úverovej bonity a v našom záujme predchádzať platobnej neschopnosti, ako aj predchádzať podvodom na základe čl. 6 ods. 1, ods. 1 písm. f GDPR. Na základe týchto informácií sa vypočíta štatistická pravdepodobnosť platobnej neschopnosti, a tým aj vaša platobná schopnosť (úverový rating). Ak je kontrola bonity pozitívna, je možné vykonať objednávku na účet. Ak je kontrola bonity negatívna, náš obchodný systém vám platbu na účet neumožní. Rozhodnutie o tom, či je možná aj objednávka na účet, sa zakladá výlučne na automatizovanom rozhodnutí nášho systému internetového obchodu, ktoré vykonáva spoločnosť Klarna alebo ňou poverené úverové agentúry, takže manuálna kontrola vašich dokladov jedným z našich zamestnancov sa samostatne nevykonáva.

Pokiaľ robíme automatizované rozhodnutia s právnym účinkom, máte právo získať informácie o logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch tohto spracovania údajov. Automatizované rozhodnutie môžete dať preskúmať proti nám, pričom uvediete svoj názor, a máte právo na ľudský zásah z našej strany. V takom prípade sa obráťte na shop@klarna.com.

ii. Klarna Pay Now

1. Klarna Sofort - priama platba

Ak objednávku zaplatíte prostredníctvom služby "Sofort", potrebujete len číslo účtu, BIC alebo kód banky a PIN a TAN vášho účtu elektronického bankovníctva. Počas procesu objednávky budete automaticky presmerovaní na zabezpečený platobný formulár spoločnosti Klarna Bank AB ("Klarna"). Bezprostredne potom dostanete potvrdenie o transakcii. Následne priamo obdržíme kredit prevodu. Každý, kto má aktivovaný účet v internetovom bankovníctve, môže ako platobnú metódu použiť "Sofort". Upozorňujeme, že niektoré banky zatiaľ nepodporujú platby prostredníctvom "Sofort".

2. Priame inkaso Klarna

Ak si pri zadávaní objednávky vyberiete spôsob platby priamym inkasom, musíte uviesť údaje o svojom účte (IBAN a BIC), ktoré budú odovzdané spoločnosti Klarna. Suma platby je splatná priamym inkasom po uzavretí zmluvy a spoločnosť Klarna ju odpíše z vášho uvedeného účtu. Odpísanie sa uskutoční po odoslaní tovaru. O termíne budete informovaní e-mailom. Spôsob platby inkasom si okrem iného vyžaduje úspešnú kontrolu totožnosti a úverovej bonity (pozri III. 1. e. i.).

iii. Klarna Pay načas ("Platba na splátky")

Ak si ako možnosť platby za svoju objednávku vyberiete platbu na splátky, spoločnosť Stripe odovzdá vaše osobné údaje spoločnosti Klarna na účely kontroly totožnosti a úverovej spoľahlivosti.

Spoločnosť Klarna si necháva vypracovať hodnotenie úverového rizika úverovými agentúrami a dostáva informácie a v prípade potreby informácie o úverovej bonite na základe matematicko-štatistických metód (scoring), ktorých výpočet zahŕňa okrem iného údaje o adrese a dátume vášho narodenia. Presný postup nájdete v časti III. 1. e. i. Tam nájdete zoznam úverových agentúr, s ktorými spoločnosť Klarna spolupracuje.

Osobnými údajmi zasielanými spoločnosti Klarna sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu a ďalšie údaje potrebné na spracovanie nákupu na splátky. Na účely rozhodovania o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu spoločnosť Klarna zhromažďuje a používa údaje a informácie o platobnom správaní dotknutej osoby v minulosti, ako aj hodnoty pravdepodobnosti tohto správania v budúcnosti (tzv. scoring). Skórovanie sa vypočítava na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických metód.

Pokiaľ robíme automatizované rozhodnutia s právnym účinkom, máte právo získať informácie o logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch tohto spracovania údajov. Automatizované rozhodnutie môžete dať preskúmať proti nám, pričom uvediete svoj názor, a máte právo na ľudský zásah z našej strany. V takom prípade sa obráťte na shop@klarna.com.

2. Pre odoslanie vašej objednávky

Aby sme mohli odoslať vašu objednávku v našom obchode (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b GDPR), ako aj z dôvodu nášho oprávneného záujmu, aby bolo doručenie pre vás čo najjednoduchšie a bezproblémové (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR), odovzdávame vaše údaje, ktoré ste uviedli ako adresu doručenia, ako aj vašu e-mailovú adresu poskytovateľom doručovacích služieb, ktorí prepravujú vašu zásielku, výlučne na účely doručenia tovaru a na účely individuálneho oznámenia o doručení tovaru. Ak je potrebné koordinovať termín doručenia, napríklad v prípade zasielania tovaru (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b GDPR), a vy ste nám poskytli svoje telefónne číslo, poskytneme ho tiež poskytovateľom doručovacích služieb, ktorí prepravujú vašu zásielku, a to výlučne na účely koordinácie termínu doručenia. Na týchto poskytovateľov služieb sa vzťahuje poštové tajomstvo.

3. Pre požiadavky zákazníkov na hodnotenie

a. Hodnotenia dôveryhodných obchodov

Na tejto webovej lokalite je integrovaný odznak dôveryhodnosti Trusted Shops, ktorý zobrazuje našu pečať schválenia Trusted Shops a produkty Trusted Shops pre kupujúcich po objednávke.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR). Odznak dôvery a služby, ktoré sú s ním propagované, sú ponukou

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (ďalej len "Trusted Shops").

Pri vyvolaní služby Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný súbor protokolu servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas vyvolania, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentuje vyvolanie. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa prepíšu najneskôr sedem dní po skončení vašej návštevy stránky.

Ďalšie osobné údaje sa prenášajú do spoločnosti Trusted Shops len vtedy, ak sa rozhodnete používať produkty spoločnosti Trusted Shops po dokončení objednávky alebo ak ste sa už zaregistrovali na ich používanie. V tomto prípade sa uplatňuje zmluvná dohoda medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops.

b. Recenzie Google

Máte možnosť ohodnotiť proces nákupu na našej webovej stránke prostredníctvom prieskumu Google Customer Reviews. Ak výslovne súhlasíte s účasťou v službe Google Customer Reviews (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a GDPR), po doručení objednávky vám spoločnosť Google zašle dotazník. Na tento účel vám poskytneme nasledujúce informácie o vašej objednávke

 • ID objednávky
 • Vaša e-mailová adresa
 • Krajina, do ktorej bude objednávka doručená
 • dátum doručenia vašej objednávky, ako aj
 • Číslo globálnej obchodnej položky na priradenie údajov z prehľadu k jednému z našich článkov

na

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty (ďalej len "Google").

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tejto politiky ochrany osobných údajov). Spoločnosť Google sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Okrem toho spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Google prebieha na vlastnú zodpovednosť spoločnosti Google na základe štandardnej doložky Európskej komisie o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2c GDPR. Spoločnosť Google tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia spoločnosti Google sú certifikované v súlade s ISO/IEC 27001:2013 štandardom.

Súhlas, ktorý ste nám raz udelili, môžete kedykoľvek odvolať. To má za následok, že v budúcnosti už nebudeme môcť pokračovať v spracúvaní vyššie uvedených údajov, ktoré je založené na tomto súhlase. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Google v súvislosti s programom Hodnotenia zákazníkov Google nájdete tu.

c. Trustpilot

Na zlepšenie našich služieb používame recenzný portál Trustpilot, ktorý prevádzkuje:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Kodaň, Dánsko (ďalej len "Trustpilot").

Pri každej objednávke zadanej prostredníctvom našej webovej stránky sa vygeneruje výzva na zaslanie recenzie. Na tento účel sa spoločnosti Trustpilot odovzdá vaše priezvisko, meno, e-mailová adresa a referenčné číslo (číslo objednávky pre jedinečné priradenie). Tieto údaje spoločnosť Trustpilot sama nepoužíva ani ich neposkytuje tretím stranám. Overenie recenzie sa vykonáva na základe referenčného čísla (čísla objednávky) prostredníctvom špeciálne vygenerovaného odkazu. Odoslanie recenzie je dobrovoľné.

Ak chcete odoslať recenziu alebo zaznamenať spätnú väzbu od zákazníka, je potrebné vytvoriť/otvoriť profil používateľa na Trustpilot. Okrem recenzie pre pozývajúcu spoločnosť možno potom na portáli Trustpilot zadávať recenzie aj pre akúkoľvek spoločnosť.

Ak je recenzia odoslaná kliknutím na odkaz uvedený v pozvánke, po zadaní osobných údajov (meno a e-mailová adresa na overenie) sa automaticky vytvorí profil používateľa na Trustpilot. To je sprevádzané súhlasom s ustanoveniami o ochrane údajov a všeobecnými podmienkami spoločnosti Trustpilot. Tie si môžete pozrieť na webovej stránke Trustpilot na adrese:

https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Prenos vašich osobných údajov na účely doručenia hodnotiacich e-mailov po objednaní v našom internetovom obchode sa vykonáva s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov na základe čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR.

d. Recenzie produktov cez Bazaarvoice

Využívame služby spoločnosti Bazaarvoice Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, Texas 78759, USA (www.bazaarvoice.com) s cieľom zistiť vašu spokojnosť s produktom. Spracúvame tiež vašu e-mailovú adresu a údaje o nákupe, aby sme vám mohli poslať e-mail, v ktorom vás požiadame o preskúmanie vášho nákupu. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov hodnotenia produktov v zmysle čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR.

Bazaarvoice je certifikovaný v súlade s TADPF, a preto sa zaväzuje dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Existuje tiež zmluva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretích krajín.

4. Pre ponuky kupónov spoločnosti Sovendus GmbH

Aby ste si mohli vybrať ponuku poukazov, ktorá vás aktuálne zaujíma, odošleme hash hodnotu vašej e-mailovej adresy a vašej IP adresy v pseudonymizovanej a zašifrovanej forme na adresu

Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Nemecko (ďalej len "Sovendus"),

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Pseudonymnú hash hodnotu e-mailovej adresy používa spoločnosť Sovendus na zohľadnenie prípadnej námietky voči reklame (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. c GDPR). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely bezpečnosti údajov a zvyčajne ju po siedmich dňoch anonymizuje (čl. 6 ods. 1 p. 1 písm. f GDPR). Okrem toho odovzdávame spoločnosti Sovendus číslo objednávky, hodnotu objednávky s menou, ID relácie, kód kupónu a časovú pečiatku v pseudonymizovanej podobe na účely fakturácie (čl. 6 ods. 1 p. 1 písm. f GDPR). Ak máte záujem o ponuku kupónov od spoločnosti Sovendus, ak nie je reklamná námietka voči vašej e-mailovej adrese a ak kliknete na banner kupónu, ktorý sa zobrazuje len v tomto prípade, odovzdáme váš titul, meno a e-mailovú adresu v zašifrovanej podobe spoločnosti Sovendus na prípravu kupónu (čl. 6 ods. 1 písm. b, f GDPR).

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane údajov tu.

5. Pre integráciu dôveryhodných obchodov Trustbadge

Odznak dôveryhodnosti Trusted Shops je integrovaný na tejto webovej stránke, aby zobrazoval našu značku dôveryhodnosti Trusted Shops a zozbierané recenzie, ako aj aby ponúkal výrobky Trusted Shops kupujúcim po zadaní objednávky.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov v kontexte vyváženia záujmov pri optimálnom marketingu tým, že umožňuje bezpečné nakupovanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby, ktoré sú prostredníctvom neho inzerované, sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (ďalej len "Trusted Shops"). Trustbadge je sprístupnený poskytovateľom CDN (Content-Delivery-Network) v rámci spracovania údajov. Spoločnosť Trusted Shops využíva aj poskytovateľov služieb z USA. Je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie k ochrane údajov spoločnosti Trusted Shops nájdete tu: https://www.trustedshops.co.uk/imprint/..

Pri vyvolaní služby Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. log súbor servera, ktorý obsahuje aj vašu IP adresu, dátum a čas vyvolania, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentuje vyvolanie. Jednotlivé prístupové údaje sa ukladajú do bezpečnostnej databázy na analýzu bezpečnostných anomálií. Súbory protokolov sa automaticky vymažú najneskôr 90 dní po ich vytvorení.

Ďalšie osobné údaje sa prenášajú do spoločnosti Trusted Shops, ak sa rozhodnete používať produkty Trusted Shops po dokončení objednávky alebo ak ste sa už zaregistrovali na ich používanie. Uplatňuje sa zmluvná dohoda medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops. Na tento účel sa osobné údaje automaticky zhromažďujú z údajov o objednávke. To, či ste už zaregistrovaný ako zákazník spoločnosti Trusted Shops, sa automaticky kontroluje pomocou neutrálneho parametra, e-mailovej adresy zaheslovanej kryptologickou jednosmernou funkciou. E-mailová adresa sa pred odoslaním prevedie na túto hodnotu hash, ktorú spoločnosť Trusted Shops nemôže dešifrovať. Po kontrole zhody sa parameter automaticky vymaže.

Je to nevyhnutné na plnenie našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov spoločnosti Trusted Shops pri poskytovaní ochrany kupujúceho spojenej s konkrétnou objednávkou a služieb kontroly transakcií v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR. Ďalšie podrobnosti vrátane vášho práva namietať nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Trusted Shops, na ktoré odkazujeme vyššie, a v rámci Trustbadge.

6. Ak kliknete na vložené videá YouTube

Používame komponenty (videá) spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, United States (ďalej len "YouTube"), spoločnosti

Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty (ďalej len "Google"),

na našej webovej stránke na základe čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR a nášho oprávneného záujmu, aby bola naša webová stránka pre vás zaujímavá.

Používame možnosť "Zvýšený režim ochrany osobných údajov", ktorú poskytuje YouTube: keď pristupujete na stránku, ktorá obsahuje vložené video, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a obsah sa zobrazí na webovej lokalite tak, že o tom informuje váš prehliadač. Podľa informácií spoločnosti YouTube sa v režime "Privacy Enhanced Mode" vaše údaje - najmä ktoré z našich internetových stránok ste navštívili, ako aj informácie o konkrétnom zariadení vrátane adresy IP - prenášajú na server YouTube v USA len pri sledovaní videa. Tento prenos spustíte kliknutím na video.

Ak ste zároveň prihlásení do služby YouTube, tieto informácie sa priradia k vášmu členskému kontu YouTube. Môžete tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásite zo svojho členského konta.

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tejto politiky ochrany osobných údajov). Spoločnosť Google sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Google vykonáva na základe štandardných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spoločnosť Google tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia spoločnosti Google sú certifikované podľa ISO/IEC 27001:2013.

Viac informácií o ochrane údajov v súvislosti so službou YouTube nájdete v spoločnosti Google Zásady ochrany osobných údajov .

7. Žiadosť o rezerváciu pre cesty

Za predpokladu, že ste nám udelili výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, zašleme nasledujúce údaje z rezervačného formulára cestovnej kancelárii Patricio Travel GmbH, Am Hafen 8, 94130 Obernzell, Nemecko, e-mailom:

 • Podrobnosti o hoteli
 • Podrobnosti o stravovaní, trvaní cesty, dátume cesty, počte osôb a tenisových kurtoch
 • Podrobnosti o cestovnej ochrane

Okrem toho budeme prenášať nasledujúce údaje, ktoré ste nám poskytli:

 • Pozdrav
 • Meno a priezvisko
 • Klub
 • Adresa (ulica, PSČ, mesto, krajina)
 • Telefónne číslo
 • Platná e-mailová adresa
 • Poznámky

Odoslanie vašich údajov v rezervačnom formulári slúži na to, aby vám spoločnosť Patricio Travel GmbH poskytla cestovné ponuky a informačné materiály prispôsobené vašim osobným záujmom a aby vás mohla kontaktovať v súvislosti s možnou rezerváciou zájazdu so spoločnosťou Patricio Travel GmbH.

Spoločnosť Patricio Travel GmbH môže poskytnuté údaje použiť len na vyššie uvedené účely.

8. Na iné účely

Okrem toho vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak:

 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a GDPR,
 • v prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. c) GDPR a
 • zverejnenie je potrebné v súlade s článkom. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) GDPR na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a neexistuje dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany, aby vaše údaje neboli zverejnené.

9. Informácie o možných rizikách prenosu údajov do nezabezpečených tretích krajín, najmä do USA

"Tretia krajina" je krajina mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorej sa GDPR priamo neuplatňuje. Tretia krajina sa považuje za "nebezpečnú", ak Komisia EÚ nevydala pre túto krajinu rozhodnutie o primeranosti v súlade s čl. 45 ods. 1 GDPR, ktoré potvrdzuje, že v danej krajine existuje primeraná ochrana osobných údajov. Dňa 10. júla 2023 prijala Komisia EÚ Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (TADPF), nové rozhodnutie o primeranosti v zmysle čl. 45 ods. 1 GDPR pre bezpečný prenos údajov medzi EÚ a USA. USA sa preto považujú za tzv. bezpečnú tretiu krajinu.

V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o tom, kedy a ako prenášame osobné údaje do USA alebo iných nebezpečných tretích krajín. Vaše osobné údaje prenášame len vtedy, ak je príjemca certifikovaný podľa TADPF alebo ak

 • príjemca poskytne dostatočné záruky v súlade s článkom. 46 ods. 1 GDPR na ochranu osobných údajov alebo
 • ste výslovne súhlasili s prenosom po tom, ako sme vás informovali o rizikách v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR; alebo
 • prenos je potrebný na plnenie zmluvných záväzkov medzi vami a nami (čl. 49 ods. 1 písm. b GDPR) alebo
 • ďalšia výnimka z čl. 49 GDPR.

Záruky podľa čl. 46 ods. 1 GDPR môžu byť tzv. záväzné podnikové pravidlá, t. j. záväzné vnútorné predpisy poskytovateľa o ochrane údajov dohodnuté s dozornými orgánmi podľa čl. 46 ods. 2 písm. b GDPR, tzv. štandardné doložky o ochrane údajov vydané Európskou komisiou podľa čl. 93 ods. 2 GDPR možno považovať za vhodné záruky. V týchto štandardných doložkách o ochrane údajov sa príjemca ubezpečuje, že údaje dostatočne chráni, a tým zaručuje úroveň ochrany porovnateľnú s GDPR. Vopred sa uisťujeme, že príjemca dokáže dohodnuté záruky aj splniť. 

IV. Súbory cookie a pixelové značky

1. Čo sú súbory cookie a pixelové značky?

Na našej stránke používame súbory cookie. Sú to malé súbory, ktoré automaticky vytvára váš prehliadač a ukladá ich do vášho zariadenia (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite našu stránku. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

V súbore cookie sa ukladajú informácie týkajúce sa konkrétneho používaného zariadenia. To však neznamená, že získame priamu informáciu o vašej identite.

V rámci našich online služieb používame pixelové značky (nazývané aj webové majáky alebo sledovacie pixely). Pixely sú malé grafické prvky, ktoré sú integrované do kódu HTML našej stránky. Samotná pixelová značka neukladá ani nemení žiadne informácie vo vašom zariadení, takže pixely nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

Pixel môže odosielať na webový server osobné údaje, ako je vaša IP adresa, odkazujúca URL navštívenej stránky, čas zobrazenia pixelu, použitý prehliadač, ako aj predtým nastavené informácie o súboroch cookie. To umožňuje vykonávať merania rozsahu a iné štatistické vyhodnotenia, ktoré slúžia na optimalizáciu našej ponuky.

Na jednej strane slúži používanie súborov cookie na to, aby sme vám spríjemnili používanie našej ponuky. Používame teda takzvané súbory cookie relácie, aby sme rozpoznali, že ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej lokality, že ste sa už prihlásili do svojho používateľského účtu alebo aby sa zobrazil nákupný košík. Tie sa automaticky vymažú po tom, ako opustíte našu stránku.

Okrem toho na optimalizáciu používateľského zážitku používame aj dočasné, takzvané komfortné súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení ukladajú na určitý stanovený čas. Ak znova navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky sa rozpozná, že ste už na našej stránke boli a aké vstupy a nastavenia ste vykonali, aby ste ich nemuseli zadávať znova. Spravidla sa vymažú maximálne po 30 dňoch. Iba tie komfortné súbory cookie, ktoré sa týkajú jazykových nastavení, sa ukladajú na 365 dní.

Na druhej strane používame súbory cookie a pixelové značky v rámci nástrojov tretích strán na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a jej vyhodnocovanie na účely optimalizácie našej ponuky pre vás (pozri časť V.). Tieto analytické, sledovacie a cielené súbory cookie nám umožňujú automaticky rozpoznať, že ste už boli na našej webovej lokalite, keď ju navštívite znova. Tieto súbory cookie sa po uplynutí stanoveného času automaticky vymažú.

2. Aký je právny základ pre spracovanie pomocou súborov cookie a pixelových značiek?

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie a pixelových značiek závisí od kategórie použitých súborov cookie a pixelových značiek. Používanie súborov cookie, ktoré sú potrebné na zachovanie funkcií webovej stránky, používame na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR; naším oprávneným záujmom je ponúkať webové stránky, ktoré fungujú bez problémov a sú dizajnovo príťažlivé. Všetky ostatné súbory cookie, ktoré nie sú potrebné na zachovanie funkcií webovej stránky, používame len s vaším súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas môžete udeliť prostredníctvom nášho nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie alebo ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Máte možnosť buď súhlasiť s používaním všetkých kategórií súborov cookie, alebo vykonať individuálny výber.

3. Správa súhlasov s OneTrust

Naša webová stránka používa službu správy súhlasov OneTrust spoločnosti OneTrust LLC, Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, Loncon EC3N 3DQ, Spojené kráľovstvo (ďalej len "OneTrust"). V tejto súvislosti sa spracúva dátum a čas návštevy, informácie o prehliadači, informácie o súhlase, informácie o zariadení a IP adresa žiadajúceho zariadenia. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem). Získavanie a správa zákonom požadovaných súhlasov sa považuje za oprávnený záujem v zmysle uvedeného ustanovenia, keďže zásah do práv používateľov v dôsledku používania anonymizovaných IP adries a zapojenia poskytovateľa služieb so sídlom v Nemecku je veľmi nízky. Spoločnosť OneTrust ukladá súhlasy a odvolania v našom mene a na základe našich pokynov. Ukladanie je založené na čl. 6 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. F VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV. Aby sme mohli splniť povinnosť zodpovednosti podľa čl. 5 ods. 2 GDPR je oprávneným záujmom. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti OneTrust nájdete tu.

V. Sledovanie a cielenie

Nižšie uvedené a nami používané opatrenia na sledovanie a cielenie sa vykonávajú, ak ste nám na to dali súhlas (pozri IV. 3).

Pomocou sledovacích opatrení chceme zabezpečiť dizajn orientovaný na dopyt a neustálu optimalizáciu našej webovej stránky. Okrem toho používame sledovacie opatrenia na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky. Prostredníctvom používaných opatrení na cielenie chceme tiež zabezpečiť, aby sa vám na koncových zariadeniach zobrazovala len reklama, ktorá je orientovaná na vaše skutočné alebo predpokladané záujmy.

Príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov nájdete v popise príslušných nástrojov na sledovanie.

1. AWIN

Reklamná sieť spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Nemecko (ďalej len "AWIN") sa na našej webovej stránke používa na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prostredníctvom AWIN môžeme poskytovať reklamný obsah a analyzovať úspešnosť kampaní.

V rámci tejto služby spoločnosť AWIN ukladá súbory cookie do zariadení používateľov, ktorí navštívia našu webovú lokalitu, na účely dokumentovania transakcií (napr. potenciálnych zákazníkov a predaja). Tieto súbory cookie slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušného vyúčtovania v rámci reklamnej siete. Do súboru cookie sa umiestňujú len informácie o tom, kedy zariadenie kliklo na konkrétne reklamné médium, a v prípade objednávky sa spracúva celková suma objednávky, ID objednávky, či ide o nového alebo existujúceho zákazníka a čas objednávky. V sledovacích súboroch cookie sa ukladá individuálna postupnosť čísel, ktorú nemožno priradiť k jednotlivým používateľom a s ktorou

 • partnerský program inzerenta,
 • vydavateľa a
 • čas akcie používateľa (kliknutie alebo zobrazenie)

sú zdokumentované.

Upozorňujeme, že po prípadnej deaktivácii zobrazovania personalizovaných reklám od spoločnosti AWIN a iných reklamných partnerov budete naďalej dostávať reklamy, ktoré však budú menej presne prispôsobené vašim záujmom/ vášmu správaniu pri surfovaní. Viac informácií o tom nájdete na stránke spoločnosti AWIN Ochrana osobných údajov zásadách spoločnosti AWIN.

2. Reklama spoločnosti Microsoft

Používame sledovanie konverzií od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. To nám umožňuje sledovať aktivity používateľov na našich webových stránkach, ak sa na naše webové stránky dostali prostredníctvom reklám z reklamy spoločnosti Microsoft.

Ak sa na našu webovú lokalitu dostanete prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft, do vášho počítača sa uloží súbor cookie. Spoločnosť Microsoft ukladá údaje o používaní webovej lokality (napr. dĺžka návštevy, ktoré oblasti webovej lokality boli navštívené a ktorá reklama vás priviedla na našu webovú lokalitu) a v prípade objednávky na jej základe aj hodnotu objednávky a čas jej uskutočnenia. Informácie o vašej totožnosti sa nezaznamenávajú.

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tejto politiky ochrany osobných údajov). Spoločnosť Microsoft sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. V prípade prenosu osobných údajov zo spoločnosti Microsoft do USA sa tento prenos uskutočňuje aj na základe štandardných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2c GDPR. Spoločnosť Microsoft tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia spoločnosti Microsoft sú certifikované v súlade s normou ISO/IEC 27001:2013.

Okrem toho sme so spoločnosťou Microsoft uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie reklamy spoločnosti Microsoft. Prostredníctvom tejto zmluvy spoločnosť Microsoft zabezpečuje spracovanie údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zaručuje ochranu práv dotknutej osoby.

Ak si neželáte zúčastniť sa na procese sledovania, môžete tiež odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný - napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Ďalšie informácie o ochrane údajov a súboroch cookie, ktoré používa spoločnosť Microsoft Advertising, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

3. Econda Web Analytics

Na optimalizáciu webovej stránky a databáz na pozadí používame riešenia na analýzu webu od spoločnosti econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe (ďalej len "econda").

V používaných postupoch sa používateľské profily vytvárajú pod pseudonymom. Na tento účel sa používajú aj súbory cookie. Spoločnosť Econda je oprávnená používať schvaľovaciu pečať "Certified Data Protection" pre oblasť "Web Shop Controlling". Údaje zhromaždené pomocou technológie spoločnosti econda sa bez vášho osobitného súhlasu nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu ako návštevníka tejto webovej stránky a nebudú sa spájať s priamo osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Viac informácií nájdete na stránke http://www.econda.de/.

4. Emarsys Webextend

Sledovacie súbory cookie/pixelové značky Webextend: Používame cookie/pixelový tag od spoločnosti Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlín, Nemecko (ďalej len "Emarsys Webextend") na vytváranie informačných bulletinov prispôsobených vám a vašim záujmom. Na tento účel používame existujúce informácie, ako je potvrdenie o prijatí a prečítaní e-mailov, informácie o vašom počítači a pripojení k internetu, operačnom systéme a platforme, histórii vášho surfovania, dátume a čase vašej návštevy domovskej stránky, produktoch/článkoch, ktoré ste si prezreli. Tieto informácie zvyčajne používame v pseudonymizovanej forme, ale môžeme ich použiť aj na zasielanie informačných bulletinov, ktoré zodpovedajú oblastiam vášho záujmu.

Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu prostredníctvom informačného bulletinu, môžete to kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@tennis-point.de. Prípadne sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v spodnej časti každého informačného bulletinu.

5. Meta Retargeting

Používame reklamné služby spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Meta"). Na našej webovej lokalite je integrovaný pixelový tag od spoločnosti Meta. Ide o kód Java Script, ktorý sa používa na ukladanie údajov o používaní webovej stránky. Patrí sem vaša IP adresa, použitý prehliadač a zdrojové a cieľové stránky. Tieto informácie sa prenášajú na servery spoločnosti Meta v USA. Tam sa automaticky kontroluje, či ste uložili súbor cookie Meta. Počas tohto procesu vás ani my, ani spoločnosť Meta porovnaním údajov osobne neidentifikujeme. To nám umožňuje zobrazovať prispôsobenú a záujmovo orientovanú reklamu na službách Meta určitým skupinám pseudonymizovaných návštevníkov našich webových stránok, ktorí tiež používajú služby Meta.

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tohto vyhlásenia o ochrane údajov). Spoločnosť Meta sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Prenos týchto informácií do USA je tiež založený na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR. Spoločnosť Meta tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Meta nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta.

Zakázať sledovanie meta: Kliknite sem.

6. New Relic

Na štatistické vyhodnocovanie prístupu návštevníkov používame službu webovej analýzy New Relic, ktorú prevádzkuje spoločnosť New Relic, Inc, 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA. Spoločnosť New Relic zhromažďuje a ukladá údaje, z ktorých sa vytvárajú profily používateľov pod pseudonymom na účely analýzy správania návštevníkov a zlepšovania dizajnu webovej stránky, ako aj na optimalizačné a marketingové účely. Spoločnosť New Relic používa súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na rozpoznanie prehliadača a umožňujú tak presnejšie určenie štatistických údajov. Spoločnosť New Relic použije tieto informácie na analýzu používania webovej lokality, na zostavenie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. Spoločnosť New Relic nebude spájať vaše priamo osobné údaje so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Ak sa nechcete zúčastniť na procese sledovania, môžete tiež odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný - napríklad zmenou nastavení prehliadača tak, aby ste všeobecne deaktivovali automatické nastavenie súborov cookie.

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. týchto zásad ochrany osobných údajov). Spoločnosť New Relic sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti New Relic.

7. Tradedoubler

Táto webová stránka sa zúčastňuje partnerských programov spoločnosti Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mníchov (ďalej len "TradeDoubler"), služby na integráciu reklamy vo forme textových odkazov, obrázkových odkazov, reklamných bannerov alebo vstupných masiek. TradeDoubler používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, ako aj pixelové značky, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. To umožňuje analyzovať informácie, ako napríklad návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a pixelovými značkami o používaní tejto webovej stránky (vrátane zakrytých IP adries) a o poskytovaní reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti TradeDoubler a tam sa ukladajú. Tieto informácie môže spoločnosť TradeDoubler odovzdať svojim zmluvným partnerom. Spoločnosť TradeDoubler však nebude spájať vašu IP adresu s inými uloženými údajmi.

Ďalšie informácie o používaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti TradeDoubler.

8. Criteo

Používame remarketing spoločnosti Criteo. Ide o služby spoločnosti Criteo (registračné číslo: 484786249), ktorá je registrovaná na adrese 32 Rue Blanche, 75009 Paríž. Naša webová stránka používa súbory cookie/reklamné identifikátory na reklamné účely. To nám umožňuje zobrazovať naše reklamy návštevníkom, ktorí sa zaujímajú o naše produkty na partnerských webových stránkach, v aplikáciách a e-mailových správach. Technológie opätovného cielenia využívajú súbory cookie alebo reklamné ID a zobrazujú reklamu na základe vášho predchádzajúceho správania pri prehliadaní. Ak sa chcete odhlásiť z tejto reklamy založenej na záujmoch, navštívte nasledujúce webové stránky:

www.networkadvertising.org/choices
www.youronlinechoices.com

Informácie, ako sú technické identifikátory z vašich prihlasovacích údajov na našej webovej lokalite alebo v našom systéme CRM, môžeme zdieľať s dôveryhodnými reklamnými partnermi. To nám umožňuje prepojiť vaše zariadenia a/alebo prostredia a ponúknuť vám bezproblémové používanie zariadení a prostredí, ktoré používate. Podrobnejšie informácie o týchto možnostiach prepojenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v uvedených platformách, alebo vo vysvetlivkách nižšie.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

9. Reklamy Google (s remarketingom)

Na našich webových stránkach používame sledovanie konverzií a remarketingový pixel spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Táto služba nám umožňuje navrhovať, štatisticky zaznamenávať, optimalizovať a zobrazovať reklamný obsah v súlade s požiadavkami. Na takýto reklamný obsah sa spoliehame pri zabezpečovaní viditeľnosti našej webovej stránky.

Ak ste sa na našu webovú lokalitu dostali prostredníctvom reklamy Google, Google Ads umiestni do vášho počítača súbor cookie. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Okrem toho používame informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje a analyzuje v našom mene (viac informácií nájdete tu). To nám umožňuje osloviť vás na iných webových stránkach s obsahom, ktorý je pre vás relevantný.

Používame tiež remarketingový pixel, ktorý zhromažďuje a analyzuje informácie o vašom používaní tejto webovej stránky. To nám umožňuje osloviť vás na iných webových stránkach s obsahom, ktorý je pre vás relevantný. Podľa spoločnosti Google sa údaje zhromaždené počas remarketingu nespájajú s osobnými údajmi, ktoré môže spoločnosť Google ukladať. Spoločnosť Google tieto údaje tiež pseudonymizuje.

Každý zákazník služby Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov Ads. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov Ads, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Ako zákazník Ads sa dozvieme celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nezískame však žiadne informácie, pomocou ktorých by sme vás mohli osobne identifikovať.

Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality, napríklad o kliknutí na texty a produkty alebo o interakcii s videami, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tejto politiky ochrany osobných údajov). Spoločnosť Google sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Google vykonáva na základe štandardných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spoločnosť Google tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia spoločnosti Google sú certifikované podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

10. Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, ktorá je službou webovej analýzy a reklamy poskytovanou spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované profily používateľov a používajú sa súbory cookie a pixelové značky (pozri IV vyššie). Takto spracované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ako napr.

 • Typ prehliadača / verzia.
 • Použitý operačný systém,
 • URL odkazovateľa (predtým navštívená stránka),
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
 • Čas požiadavky servera

ako aj ďalšie informácie o používaní našej webovej stránky. IP adresy sú anonymizované, takže ich nemožno spojiť s vašou osobou (maskovanie IP).

sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia o ochrane údajov "US-Privacy-shield" a je registrovaná v programe "US-Privacy shield" Ministerstva obchodu USA.

Okrem toho sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o používaní služby Google Analytics. Prostredníctvom tejto zmluvy spoločnosť Google ubezpečuje, že spracúva údaje v súlade s nariadením o ochrane údajov a zabezpečuje ochranu práv dotknutej osoby.

Tieto informácie sa použijú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na správy o činnosti webovej stránky na zostavenie a viac s používaním webovej stránky a používaním služieb súvisiacich s internetom na účely prieskumu trhu a na zabezpečenie návrhu týchto internetových stránok na základe potrieb.
 Taktiež budú odovzdávať informácie tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene. V každom prípade zlúči vašu IP adresu s inými údajmi od spoločnosti Google. IP adresy sú anonymizované, aby nebolo možné ich spojenie (maskovanie IP).

Pre USA platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, Transatlantický rámec ochrany osobných údajov (ďalej len "TADPF", ďalšie informácie o ňom v časti III. 9. tejto politiky ochrany osobných údajov). Spoločnosť Google sa certifikovala v súlade s TADPF, a preto sa zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov. Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Google vykonáva na základe štandardných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spoločnosť Google tiež zaviedla rozsiahle technické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, poškodením zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia spoločnosti Google sú certifikované podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Pomocou služby Google Analytics spoločnosť Google v našom mene spracúva informácie na analýzu používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a používania internetu na účely prieskumu trhu a návrhu tejto webovej stránky na základe potrieb.

Používame iba službu Google Analytics s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa používateľov je spoločnosťou Google skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Aktivovali sme reklamné funkcie služby Google Analytics. Vďaka tomu sa vytvárajú správy o cieľových skupinách, demografických charakteristikách, ako je vek, pohlavie a záujmy návštevníkov stránky, ako aj o našich marketingových kampaniach. Údaje na tento účel pochádzajú z kampaní realizovaných prostredníctvom služieb Google, záujmovej reklamy od spoločnosti Google, siete Google Display Network a údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tým sa nám priamo neodhaľuje vaša identita. Pomocou týchto správ môžeme lepšie vyhodnocovať správanie používateľov v súvislosti s našimi online ponukami a optimalizovať spôsob oslovovania cieľových skupín.

Ak nechcete, aby sa vaše správanie používateľa zohľadňovalo v týchto správach, môžete to deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom účte Google alebo zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics, ako je opísané nižšie. Zhromažďovanie údajov môžete obmedziť aj tak, že sa pri návšteve našej webovej stránky neprihlásite do vlastného účtu Google.

Nepoužívame službu Universal Analytics s ID používateľa, ktorú ponúka spoločnosť Google.

Zhromaždené údaje sa môžu preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú údaje v našom mene.

Údaje o používateľovi zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete v centre pomoci služby Google Analytics. Informácie o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov.

11. Ladenzeile

Na našej webovej stránke používame technológiu (napr. sledovacie pixely) od spoločnosti Ladenzeile GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Nemecko (ďalej len "Ladenzeile"). Prevádzkuje portály Ladenzeile a ShopAlike. Táto technológia sa spustí vo vašom zariadení, keď dokončíte proces objednávky. Ladenzeile pritom zhromažďuje anonymné údaje o priebehu vašej objednávky (napr. hodnota nákupného košíka) a vašu IP adresu v pseudonymizovanej forme. Deje sa tak na základe vášho súhlasu s cieľom prideľovania predaja, na marketingové účely a na účely overiteľnosti občianskoprávnych nárokov. Spoločnosť Ladenzeile tieto údaje vymaže, akonáhle už nie sú potrebné na tieto účely. Prečítajte si, prosím, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ladenzeile: https://www.ladenzeile.de/datenschutzerklaerung.html. Ak nesúhlasíte so sledovaním, môžete tomu zabrániť v prehliadači prostredníctvom nastavenia Do-not-track.

12. ProductsUp

Na našich webových stránkach používame sledovanie konverzií od spoločnosti ProductsUp. Ide o softvér na optimalizáciu správy kanálov. Poskytovateľom je spoločnosť Products Up GmbH, Bahnhofstr. 5, 91425 Simmelsdorf, Nemecko (ďalej len "Products Up"). Sledovanie konverzií od spoločnosti Products Up nám umožňuje analyzovať správanie návštevníkov našej webovej stránky. Na tento účel sa zaznamenávajú navštívené stránky a vaša nákupná aktivita, ktorú váš prehliadač pri návšteve webovej stránky prenáša na naše webové servery. To nám umožňuje merať interakcie s webovou stránkou, ako je čas zotrvania, konverzie, udalosti posúvania, kliknutia a zobrazenia stránok návštevníkov webovej stránky. IP adresa sa počas analýzy pomocou ProductsUp čo najskôr anonymizuje, aby sa interakcie mohli priradiť k návštevníkovi webovej lokality maximálne na dobu trvania aktuálneho dňa, aby ich bolo možné rozpoznať pri ďalších návštevách. Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na tento účel.

Bez vášho súhlasu sa vo vašom prehliadači neukladajú žiadne súbory cookie a z pamäte vášho koncového zariadenia sa nečítajú žiadne informácie. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Sledovaniu môžete zabrániť vo svojom prehliadači pomocou nastavenia Do-not-track.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Products Up na adrese: https://www.productsup.com/privacy-policy/.  

13. Dynamic Yield

Na našej webovej lokalite používame personalizačný softvér spoločnosti Dynamic Yield GmbH, Unter den Linden 26-30, 10117 Berlín (ďalej len "Dynamic Yield") na personalizáciu používateľského zážitku vytváraním individuálnych odporúčaní produktov a na monitorovanie výsledkov prostredníctvom A/B testov a analýz v reálnom čase. Na tento účel sa používajú súbory cookie a lokálne úložisko. Údaje analyzované systémom Dynamic Yield nám pomáhajú pochopiť, ktoré stránky a produkty sú pre návštevníkov webovej lokality obzvlášť zaujímavé.

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracúvajú sa IP adresy, ID používateľa, navštívené stránky, odkazujúce stránky, parametre URL, vyhľadávacie otázky/výrazy, informácie o výsledkoch vyhľadávania, príslušnosť k cieľovým skupinám, interakcie, geografická poloha a technické informácie o vašom koncovom zariadení a prehliadači, ktoré sa netýkajú správania. Údaje sa vymažú 12 mesiacov po ich zhromaždení.

Ak ste udelili súhlas aj v službe Google Analytics, spoločnosť Google dostane údaje/segmenty spracované službou Dynamic Yield na ďalšie použitie. Informácie o službe Google Analytics a spoločnosti Google nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť zhromaždené údaje odoslané do sídla spoločnosti Dynamic Yield v Izraeli na účely opatrení technickej podpory. Tie sú zabezpečené rozhodnutím o primeranosti v zmysle čl. 45 GDPR.

So spoločnosťou Dynamic Yield sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok v súlade s čl. 28 GDPR. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Dynamic Yield nájdete na adrese https://www.dynamicyield.com/de/gdpr-and-privacy/ a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Dynamic Yield: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/.

VI. Práva dotknutej osoby

Máte na to právo:

 • v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám raz udelili. V dôsledku toho už nemusíme v budúcnosti pokračovať v spracúvaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase;
 • požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame v súlade s čl. 15 GDPR. Môžete požiadať najmä o informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietku, existencii práva na podanie sťažnosti, pôvode vašich údajov, ak ich nezískali naše spoločnosti, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplných informácií o jeho podrobnostiach;
 • v súlade s čl. 16 GDPR okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré ukladáme;
 • požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré ukladáme, v súlade s čl. 17 GDPR, okrem prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • v súlade s čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak spochybňujete presnosť údajov, spracúvanie je nezákonné, ale odmietate ich vymazať a my už údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste podali námietku proti spracúvaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
 • v súlade s čl. 20 GDPR získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi a
 • podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s čl. 77 GDPR. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na sídlo našej spoločnosti.

Ak chcete uplatniť svoje dotknuté práva v porovnaní s nami, kontaktujte datenschutz@tennis-point.de.

VII. Právo na námietku podľa čl. 21 GDPR

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v súlade s čl. 21 GDPR za predpokladu, že na to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo že námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré budeme realizovať bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, pošlite e-mail na adresu datenschutz@tennis-point.de.

VIII. Bezpečnosť údajov

Všetky údaje prenášané vami osobne sú šifrované pomocou bežného a bezpečného štandardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa používa napríklad aj v internetovom bankovníctve. Zabezpečené spojenie TLS spoznáte podľa písmena s pripojeného k http (t. j. https://..) v adresnom riadku vášho prehliadača alebo podľa symbolu zámku v hornej časti prehliadača.

Používame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

IX. Aktuálnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a naposledy boli aktualizované v februári 2024.

V dôsledku ďalšieho vývoja našich webových stránok a ponúk na nich alebo v dôsledku zmien právnych alebo úradných požiadaviek môže byť potrebné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť a vytlačiť na webovej stránke https://www.tennis-point.sk/ochrana-dat/.